ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «YOUSCORE»

Доступ до інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «YOUSCORE» (далі – Система «YOUSCORE») передбачає можливість отримання інформації (в тому числі – зведеної) з відкритих джерел, і відповідних аналітичних даних у сфері господарської та інших видів діяльності в Україні.

Доступ до Системи «YOUSCORE» здійснюється через інтерфейс програмування додатків (API), що дозволяє здійснювати запити у програмних продуктах (CRM, ERP та ін.) Ліцензіата, за якими Системою «YOUSCORE» здійснюється автоматичне завантаження даних до цих програмних продуктів.

Доступ до Системи «YOUSCORE» та отримання за її допомогою необхідної інформації, можливе тільки з дозволених IP-адрес, та після авторизації по параметру apiKey (особистого коду для авторизації).

Протягом строку дії права на використання Системи «YOUSCORE», Ліцензіат може:

Ліцензіат зобов’язаний:

Ліцензіату забороняється: