Правила використання

інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «YOUSCORE»

Доступ до інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «YOUSCORE» (далі – Система «YOUSCORE») передбачає можливість отримання інформації (в тому числі – зведеної) з відкритих джерел, і відповідних аналітичних даних у сфері господарської та інших видів діяльності в Україні.

Доступ до Системи «YOUSCORE» здійснюється через інтерфейс програмування додатків (API), що дозволяє здійснювати запити у програмних продуктах (CRM, ERP та ін.) Ліцензіата, за якими Системою «YOUSCORE» здійснюється автоматичне завантаження даних до цих програмних продуктів.

Доступ до Системи «YOUSCORE» та отримання за її допомогою необхідної інформації, можливе тільки з дозволених IP-адрес, та після авторизації по параметру apiKey (особистого коду для авторизації).


Протягом строку дії права на використання Системи «YOUSCORE», Ліцензіат може:

 • здійснювати доступ до Системи «YOUSCORE» у спосіб, передбачений виданою ліцензією та/або розширеними ліцензійними умовами використання Системи «YOUSCORE»;
 • отримувати за допомогою Системи «YOUSCORE» інформацію (в тому числі – зведену) і відповідні аналітичні дані та використовувати їх для забезпечення своєї діяльності;
 • включати інформацію Системи «YOUSCORE» складовою частиною будь-яких збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;
 • звертатись до служби технічної підтримки Ліцензіара за допомогою форми зворотного зв’язку на веб-сайті: https://youscore.com.ua/ або шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Ліцензіара, вказану на цьому веб-сайті, за наявності питань щодо використання Системи «YOUSCORE» (в тому числі про перешкоди/відсутність доступу).

Ліцензіат зобов’язаний:

 • дотримуватись умов Договору на право використання програмної продукції (надалі – «Договір»), виданих ліцензій, розширених ліцензійних умов і цих Правил, а також передбачених ними заборон і обмежень;
 • надавати дійсну, точну і повну інформацію про себе, а також інші відомості, необхідні для виконання умов Договору (зокрема дійсні IP-адреси, з яких ним будуть здійснюватися пошукові запити, а також інформацію про їх зміну);
 • негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які порушення його прав щодо Системи «YOUSCORE» з боку третіх осіб (якщо Ліцензіату відомо про такі порушення), а також сприяти Ліцензіару в оперативному припиненні таких порушень і фіксації доказів їх наявності.

Ліцензіату забороняється:

 • здійснювати декомпіляцію наявних в Системі «YOUSCORE» баз даних з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;
 • використовувати у власних інформаційних продуктах зображення інтерфейсу Системи «YOUSCORE» без дозволу Ліцензіара;
 • забезпечувати можливість доступу будь-яких третіх осіб (за винятком працівників та/або уповноважених представників Ліцензіата) до Системи «YOUSCORE»;
 • здійснювати оплатне розповсюдження аналітичних даних Системи «YOUSCORE» третім особам (в тому числі, через мережу Інтернет) без письмового дозволу Ліцензіара;
 • перешкоджати функціонуванню Системи «YOUSCORE» і намагатись отримати доступ до неї за допомогою засобів, які не передбачені Системою «YOUSCORE»;
 • видавати третім особам, що не є Сторонами Договору дозволи (ліцензії, субліцензії) на право використання Системи «YOUSCORE»;
 • використовувати Систему «YOUSCORE» всупереч Правилам використання Системи «YOUSCORE», а також з метою, що суперечить законодавству України.
 • Ліцензіат має утримуватись від використання Системи «YOUSCORE» у будь-який спосіб, що суперечить умовам Договору, умовам виданих ліцензій, розширених ліцензійних умов і цим Правилам.
 • У випадку порушення Ліцензіатом визначених Договором та/або цими Правилами заборон, а так само у випадку порушення умов та/або строків оплати ліцензійної винагороди, видана йому ліцензія та/або розширені ліцензійні умови використання Системи «YOUSCORE» можуть бути припинені.

Залишились запитання?

Дізнайтесь більше про можливості API YouScore
Отримати консультацію
;